سرور مجازی آلمان🇩🇪

استفاده از تکنولوژی های مختلف مجازی سازی در بستر دو دیتاسنتر OVH و Hetzner | فرانسه و آلمان در کنار حق انتخاب نوع سخت افزار و اتصال به اینترنت گیگابیتی، تمام راه‌های انتخاب نکردن

این سرویس را بروی شما خواهد بست.

سرور مجازی آلمان

VPSGN-mik

5CPU : 300Mhz-1V
RAM : 256M
HARD : 1GB NVME
BW : Unlimited
PORT : 1Gbps
IP : 1

اتمام موجودی

اتمام موجودی
VPSGN-low

CPU : 500Mhz-1V
RAM : 512M
HARD : 10GB NVME
BW : Unlimited
PORT : 1Gbps
IP : 1

قیمت : 95,000

ثبت سفارش
VPSGN-1

CPU : 1Ghz-2V
RAM : 1024M
HARD : 20GB NVME
BW : Unlimited
PORT : 1Gbps
IP : 1

قیمت : 125,000

ثبت سفارش
VPSGN-2

CPU : 1.5Ghz-2V
RAM : 2048M
HARD : 40GB NVME
BW : Unlimited
PORT : 1Gbps
IP : 1

قیمت : 190,000

ثبت سفارش
VPSGN-3

CPU : 2Ghz-2V
RAM : 4096M
HARD : 80GB NVME
BW : Unlimited
PORT : 1Gbps
IP : 1

قیمت : 305,000

ثبت سفارش
NameCPURAMSTORAGETRAFFICPORTIPPRICEسفارش
Green-mik300Mhz-1V256M1GB NVMEUnlimited1Gbps1تماس بگیرید
Green-low500Mhz-1V512M10GB NVMEUnlimited1Gbps1تماس بگیرید
Green-11Ghz-2V1024M20GB NVMEUnlimited1Gbps1تماس بگیرید
Green-21.5Ghz-2V2048M40GB NVMEUnlimited1Gbps1تماس بگیرید
Green-32Ghz-2V4096M80GB NVMEUnlimited1Gbps1تماس بگیرید