مسئولیت اجتماعی

تفکر ساردینی، روزهای سخت

ماهی‌های ساردین عادت خوبی دارند. آنها گروهی و متحد حرکت می‌کنند و همین باعث می‌شود که در مقابل حملات کوسه‌ها بتوانند آرایش دفاعی خوبی بگیرند و آن را دور بزنند. در این روزهای سخت، اگر استارتاپ‌ها بتوانند به روش ماهی‌های ساردین در کنار یکدیگر حرکت کنند و پروژه‌های بزرگ و مشترک انجام دهند، بقاء و دوامشان تضمین می‌شود.