لایسنس اشتراکی

licence
Cpanel – VPS

قابلیت آپدیت سی پنل
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سه بار رایگان
بیش از ۳ بار هر بار تنها ۳۰ هزار تومان هزینه دارد

………………………
Price 17 T
setup 123 T
………………………

licence
Cpanel – DS

قابلیت آپدیت سی پنل
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سه بار رایگان
بیش از ۳ بار هر بار تنها ۳۰ هزار تومان هزینه دارد

………………………
Price 17 T
setup 123 T
………………………

licence
Direct Admin

قابلیت آپدیت Direct Admin
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است

………………………
Price 20 T
setup 123 T
………………………

licence
WHMCS LI

قابلیت آپدیت WHMCS
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس رایگان است

………………………
Price 30 T
setup 123 T
………………………