اطلاعات بیشتر سرویس ها

اطلاعات بیشتر سرویس ها

هاست لینوکس آلمان

حجم : 500 مگابایت
حجم : 1 گیگابایت
حجم : 5 گیگابایت
حجم : 7 گیگابایت
حجم : 10 گیگابایت
حجم : 20 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : آلمان هتزنر
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

هاست لینوکس ایران

حجم : 500 مگابایت
حجم : 1 گیگابایت
حجم : 5 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : ایران آسیاتک
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

هاست پایتون و جنگو

حجم : 1 گیگابایت
حجم : 5 گیگابایت
حجم : 10 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : آلمان هتزنر
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

هاست ابری (کلود)

حجم : 1 گیگابایت
حجم : 2 گیگابایت
حجم : 5 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 3 عدد
محل سرور : آلمان هتزنر
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

سرور مجازی SATA

حجم : 3 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : آلمان هتزنر
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

سرور مجازی NVME

حجم : 5 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : آلمان هتزنر
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

سرور مجازی SSD

حجم : 10 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : آلمان هتزنر
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

LINUX-PX8

حجم : 20 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : آلمان هتزنر
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

مشاهده

هاست اشتراکی ایران

LINUX-PR1

حجم : 500 مگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : ایران آسیاتک
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

LINUX-PR2

حجم : 1 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : ایران آسیاتک
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

LINUX-PR3

حجم : 2 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : ایران آسیاتک
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!

LINUX-PR4

حجم : 5 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت میزبانی : 1 عدد
محل سرور : ایران آسیاتک
سیستم عامل : لینوکس
کنترل پنل : cPanel
نصب رایگان : جوملا/وردپرس/دروپال/پرستاشاپ
وب سرور : لایت اسپید
نسخه php : قابل تغییر
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
phpMyadmin : دارد
پشتیبان‌گیری : هفتگی
دسترسی به SSH : ندارد
DNS اختصاصی : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
کارانتی بازگشت وجه : 3 روز!