فرصت های شغلی

بهترین خود را زندگی کنید

همین حالا که این نوشته را می‌خوانید، بهترین فوتبالیست دنیا در یک تیم دسته چندم در کنار هم‌تیمی ها و مربی معمولیش، کاملا ناشناس و بی هیچ موفقیت چشمگیر، زندگی‌اش را میگذراند، و فکر

میکند دنیا همین است. بهترین نوازنده دنیا در میان اطرافیان و دوستان بی ذوق خود گیر افتاده و دارد کم کم به این فکر می‌افتد که در موسیقی استعدادی ندارد و باید سراغ کاری نان و آب دار برود.

بهترین نویسنده، بهترین گرافیست و بهترین .برنامه نویس هم عاقبت بهتری ندارند. همه این بهترین های ناشناس،‌ از یک چیز محروم بوده‌اند: نبود محیطی مساعد برای پیشرفت

راهی جز پیشرفت وجود ندارد

محیطی که به آنها،‌ آنقدر انگیزه بدهد که چندبرابر تلاش کنند و خسته نشوند محیطی که آنها را به بهترین خودشان تبدیل کند. کار در سام سرور و شرکت توسعه پرداز کلار وب، فرصت هم تیمی شدن با حرفه‌ای هاست. افرادی ماهر که در قالب تیم‌هایی چابک، سودای پیشرفت دارند و هر روزشان با قبل متفاوت است. برای ماندن در کنار آنها، چاره‌ای جز پیشرفت .نخواهید داشت