سرور اختصاصی آلمان🇩🇪

سرور اختصاصی هتزنر

hetzner

AX41-NVMe

hetzner

AX41

hetzner

EX42-NVMe

hetzner

EX42

hetzner

AX41

hetzner

AX41-NVMe

hetzner

EX42

hetzner

EX42-NVMe

به مشاوره نیاز دارید؟

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای سام سرور حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم.

  • Anti DDoS سخت افزاری

  • 100GB فضای بکاپ رایگان

  • پشتیبانی همیشگی

  • +آپتایم %۹۹.۹

  • پورت گیگابیتی و پینگ تایم پایین

  • 100GB فضای بکاپ