هاست دانلود آلمان

پلان های هاست دانلود و آپلود

Download Plan 1

20 تومان/ماهیانه

20ماهیانه

5 GB
ترافیک نامحدود
میزبانی نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت ftp نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
لوکیشن آلمان
امکان اورسل فضای دیسک
پشتیبانی از Php
Cpanel
LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش آلمان (هتزنر)

Download Plan 2

30 تومان/ماهیانه

30ماهیانه

10 GB
ترافیک نامحدود
میزبانی نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت ftp نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
لوکیشن آلمان
امکان اورسل فضای دیسک
پشتیبانی از Php
Cpanel
LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش آلمان (هتزنر)

Download Plan 3

50 تومان/ماهینه

50ماهیانه

20 GB
ترافیک نامحدود
میزبانی نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت ftp نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
لوکیشن آلمان
امکان اورسل فضای دیسک
پشتیبانی از Php
Cpanel
LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش آلمان (هتزنر)