سرور اختصاصی آسیاتک

میلاد برج
ایران 16

رم 16 گیگابایت
پردازنده 2x Intel Xeon x5650 (2.6GHz / 6core /12MB)
هارد 2×1 ترابایت SATA
ترافیک نامحدود
پورت اتصال 1 گیگابایت
دیتاسنتر آسیاتک

____قیمت____
13 میلیون تومان!

ثبت سفارش
میلاد برج
ایران 32

رم 32 گیگابایت
پردازنده 2x Intel Xeon x5650 (2.6GHz / 6core /12MB)
هارد 4×1 ترابایت SATA
ترافیک نامحدود
پورت اتصال 1 گیگابایت
دیتاسنتر آسیاتک

____قیمت____
23 میلیون تومان!

ثبت سفارش
میلاد برج
ایران 128

رم 128 گیگابایت
پردازنده 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core / 20MB)
هارد 5×300 گیگابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت اتصال 10 گیگابایت
دیتاسنتر آسیاتک

____قیمت____
33 میلیون تومان!

ثبت سفارش
میلاد برج
ایران 64

رم 64 گیگابایت
پردازنده 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core / 20MB)
هارد 3×10 ترابایت SATA
ترافیک نامحدود
پورت اتصال 10 گیگابایت
دیتاسنتر آسیاتک

____قیمت____
40 میلیون تومان!

ثبت سفارش
میلاد برج

امین 16

……………………………………
قیمت : 1,350 هزار تومن!
……………………………………

رم 16 گیگابایت
پردازنده 2x Intel Xeon x5650 (2.6GHz / 6core /12MB)
هارد 2×1 ترابایت SATA
ترافیک نامحدود
پورت اتصال 1 گیگابایت
دیتاسنتر آسیاتک

ثبت سفارش
میلاد برج

ویژه 128

……………………………………
قیمت : 3,350 هزار تومن!
……………………………………

رم 128 گیگابایت
پردازنده 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core / 20MB)
هارد 5×300 گیگابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت اتصال 10 گیگابایت
دیتاسنتر آسیاتک

ثبت سفارش
میلاد برج

امین 32

……………………………………
قیمت : 2,350 هزار تومن!
……………………………………

رم 32 گیگابایت
پردازنده 2x Intel Xeon x5650 (2.6GHz / 6core /12MB)
هارد 4×1 ترابایت SATA
ترافیک نامحدود
پورت اتصال 1 گیگابایت
دیتاسنتر آسیاتک

ثبت سفارش