هاست جوملا

هاست جوملا پرسرعت

 plan 1

$29

ONE TIME FEE

200 MB

ترافیک نامحدود

میزبانی 1 سایت

SSL رایگان

RAM 64

ساب دامین و پارک دامین نامحدود

اکانت ایمیل نامحدود

تعداد و حجم دیتابیس نامحدود

سرور ایران و اروپا

پشتیبان گیری هفتگی

گارانتی تضمین کیفیت

پشتیبانی 24 ساعته

plan 2

$29

ONE TIME FEE

500 MB

ترافیک نامحدود

میزبانی 1 سایت

SSL رایگان

RAM 64

ساب دامین و پارک دامین نامحدود

اکانت ایمیل نامحدود

تعداد و حجم دیتابیس نامحدود

سرور ایران و اروپا

پشتیبان گیری هفتگی

گارانتی تضمین کیفیت

پشتیبانی 24 ساعته

plan 3

$29

ONE TIME FEE

1 GB

ترافیک نامحدود

میزبانی 1 سایت

SSL رایگان

RAM 64

ساب دامین و پارک دامین نامحدود

اکانت ایمیل نامحدود

تعداد و حجم دیتابیس نامحدود

سرور ایران و اروپا

پشتیبان گیری هفتگی

گارانتی تضمین کیفیت

پشتیبانی 24 ساعتهAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

plan 4

$29

ONE TIME FEE

5 GB

ترافیک نامحدود

میزبانی 2 سایت

SSL رایگان

RAM 64

ساب دامین و پارک دامین نامحدود

اکانت ایمیل نامحدود

تعداد و حجم دیتابیس نامحدود

سرور ایران و اروپا

پشتیبان گیری هفتگی

گارانتی تضمین کیفیت

پشتیبانی 24 ساعته