هاست ایمیل

هاست مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات انتخاب کنید

linux icon

EMAIL-x1

فضا 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
میل سرویس Webmail
پشتیبان گیری هفتگی
تعداد ارسال روزانه 1000
نوع هارد NVME

ثبت سفارش
linux icon

EMAIL-x5

فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
میل سرویس Webmail
پشتیبان گیری هفتگی
تعداد ارسال روزانه 1000
نوع هارد NVME

ثبت سفارش
linux icon

EMAIL-x10

فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
میل سرویس Webmail
پشتیبان گیری هفتگی
تعداد ارسال روزانه 1000
نوع هارد NVME

ثبت سفارش
linux icon

EMAIL-x20

فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
میل سرویس Webmail
پشتیبان گیری هفتگی
تعداد ارسال روزانه 1000
نوع هارد NVME

ثبت سفارش