سرور اختصاصی IBM

Our Professional Doctor

IBM-1

رم ۸ گیگابایت
Intel Xeon E3-1270 v3
1 * 1 TB SATA
ترافیک ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت

قیمت : ناموجود

ناموجود
IBM-2

رم ۱۶ گیگابایت
Intel Xeon E3-1270 v3
2 * 1 TB SATA
ترافیک ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت

قیمت : ناموجود

ناموجود
IBM-3

رم ۳۲ گیگابایت
Intel Xeon E3-1270 v3
2 * 1 TB SATA
ترافیک ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت

قیمت : ناموجود

ناموجود
IBM-4

رم ۶۴ گیگابایت
Dual Intel Xeon E5-2620 v3
2 * 2 TB SATA + 1 * 800 GB SSD
ترافیک ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت

قیمت : ناموجود

ناموجود